ขอปิดปรับปรุง บูรณะ Blog ชั่วคราวครับ รู้สึกจะโบราณมากแล้ว...

Fanart : Dream Club : Reika   OC 

 

...แปะภาพที่พึ่งวาดเสร็จ ดูเล่นไปก่อนครับ